دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

استان گیلان-شهرستان رشت-خیابان سعدی-جنب اداره کل نوسازی مدارس-دانشگاه پیام نور استان گیلان info@gilan.pnu.ac.ir شماره تماس: 7236341-0131

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیلات با آزمون زن و مرد 15
40227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
40228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون زن و مرد 15
47592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری با آزمون زن و مرد 15
47593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
47594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
47595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
40229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4
41945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 4
41947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
44840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
47596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24

نظر خود را بنویسید