دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید