دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
44888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
47630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید