دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
44893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید