دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

استان لرستان،شهرستان الشتر،سراب امیر،دانشکاه پیام نور مرکز الشتر تلفن:06632522910

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
41969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
44907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44909 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید