دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

استان لرستان،شهرستان الیگودرز،میدان دانشگاه،دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز تلفن:06643324406 کدپستی:85898-68618

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
41977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
44919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید