دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
44937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3

نظر خود را بنویسید