دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

استان لرستان،شهرستان خرم آباد،کمالوند،کیلومتر 5 جاده کمربندی خرم آباد-اندیمشک،جنب دهکده المپیک،دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد تلفن:06633120418

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
47671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حسابداری با آزمون زن و مرد 15
47672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
47673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
40233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
41991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
41995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
41998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
47680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید