دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
42004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
44977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید