دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

ادرس: بهشهر - خلیل شهر -دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر تلفن: 011-34647753-34647754 فکس: 011-34646231 ایمیل: behshahr_pnu@yahoo.com

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
42023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
45011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
45018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
45019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مددکاری اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 3
47733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
47741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت امور گمرکی صرفا سوابق زن و مرد 15
47743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید