دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 14
42610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
45081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید