دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مازندران - نوشهر - اول خيابان سر چشمه - دفتر مركزي دانشگاه پيام نور شماره تماس 01152357680-9

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 14
45106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید