دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه پیام نور بهار

 

1) نام مرکز یا واحد: بهار

2) استان/ شهر/ شهرستان: بهار

3) تلفن تماس: 08124227700

4) آدرس سایت اینترنتی: www.pnu.ac.ir

5) تاریخچه‏ ی مختصر:

 رشته ها به ١٣ رشته رسيده . ساختمان دانشگاه به مساحت زير بنا ٢٥٠٠ متر در حال احداث و هم اکنون در ساختمان سابق فرمانداری مستقر هستيم.

6) رشته‏های تحصیلی:    مديريت دولتي، اقتصاد نظري، ادبيات فارسي، حقوق، رياضي، مهندسي کشاورزي، علوم تربيتي، علوم اجتماعي، روان‏ ، زمين‏ ، کامپيوتر، مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني.

7) تعداد اعضای هیئت علمی به تفکیک مرتبه‏ی علمی و نوع حضور (تمام‏ وقت/ پاره‏ وقت):

 

 مربیاستادیاردانشیاراستاد

تمام‏ وقت3---

پاره‏ وقت----

جمع3--- 

8) تعداد دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی

 1382138313841385

کاردانی----

کارشناسی2425399101635

کارشناسی ارشد----

دکتری--- 

9) امکانات آموزشی (فضای آموزشی، آزمایشگاه، کتاب‏خانه، کارگاه و...):

10) امکانات رفاهی (خوابگاه، سالن ورزشی، سلف‏ سرویس، درمانگاه و...)  فاقد امکانات رفاهي مانند خوابگاه و سالن ورزشي مي‏باشد و در خصوص سلف‏ سرويس طي قراردادي با بخش خصوصي اقدام شده است.

11) تسهیلات (وام، تخفیف شهریه و...):وام اختصاص يافته به دانشجويان ١ ميليون تومان، وام شهريه ١٤ ميليون تومان و به ١٧ زوج اين دانشگاه وام ازدواج تعلق گرفت و تخفيف بر اساس نفرات اول اقدام شده است.

درحال حاضر ٢٢٠٠ متر مربع طبق بند ب ماده ٨٩ به دانشگاه واگذار شد و فضاي بالغ بر يک هکتار که ٢٠٠٠ متر مربع ساختمان با ١٢ کلا س و ٤ آزمايشگاه و يک سالن اجتماعات و يک سالن مطالعه و کتاب‏خانه از شهريور امسال بهره‏ برداري خواهد شد.

 

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
42143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
45249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید