دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
45293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید