دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 14
45343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
48081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
48082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
48084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید