دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

يزد- مهريز- خيابان يادگار امام- دانشگاه پيام نور مركز مهريز تلفن: ، 32534300 ، 32534302، 32534241 ، 32534243 کد شهرستان 035 پیامک: 30005805229090 ارتباط با مسئولین: سامانه صبا لیست شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه پیام نور مرکز مهریز رایانامه: pnumehriz@yahoo.com

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
42200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
45359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
45360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
48107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
48111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
48112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید