دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
42206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 4
42207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
42208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
45369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
45373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
48117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
48121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید