دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه پيام نور واحد ابركوه

 

دانشگاه پيام نور واحد ابر كوه از مهر ماه سال١٣٨٠ شروع به كار نموده و داراي ٥ رشته در مقطع كارشناسي مي‏باشد كه رشته‏ ها عبارتند از حسابداري- ادبيات- علوم اجتماعي- رياضي و جغرافيا و در حال حاضر تعداد ٤٣٥ نفر دانشجو كه شامل دانشجويان بومي و غير بومي هستند در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.

     آمار دانشجويان شاغل به تحصيل رسمي به تفكيك رشته‏ هاي تحصيلي:

ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی

85-8484-8383-8282-81

زنمردزنمردزنمردزنمرد

1علوم انسانیجغرافیاروستاییکارشناسی6724712364185516

2علوم انسانیحسابداریمحضکارشناسی143841066379344117

3علوم انسانیادبیاتمحضکارشناسی44113110248163

4علوم انسانیعلوم اجتماعیپژوهشگریکارشناسی783163252914--

5علوم پایهریاضیکاربردیکارشناسی8-72----

6علوم انسانیحقوق-کارشناسی4716------

7فنی و مهندسیمهندسی و کامپیوترنرم افزارکارشناسی2023------ 

   

آمار دانشجويان فراگیر به تفكيك رشته‏ هاي تحصيلي:

ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی

85-8484-8383-8282-81

زنمردزنمردزنمردزنمرد

1علوم انسانیجغرافیاروستاییکارشناسی35353436

2علوم انسانیحسابداریمحضکارشناسی12514510381

3علوم انسانیزبان و ادبیات فارسیمحضکارشناسی3-31312- 

 
یزد-ابرکوه-ابتدای بلوار امام علی(ع)-دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه -کدپستی 8931729786- شماره تماس های دانشگاه:  03532838034- 03532838035-03532838036- فاکس 03532838030

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
42223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
42224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
42226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
45385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3

نظر خود را بنویسید