دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11553 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی با آزمون زن و مرد 30
11554 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون زن و مرد 30
11555 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11556 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 30
11557 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11558 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
15448 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 27
11559 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی با آزمون زن و مرد 15
11560 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 15
11561 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 15
11562 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11563 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11564 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت صرفا سوابق زن و مرد 15
15449 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید