دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه جهرم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) ارائه ي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت خودگردان مي باشد. 2) نشاني: جهرم، بلوار سپاه. كدپستي: 7413766171 صندوق پستي : 7413511 تلفن: 54344445 نمابر : 54344446-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11587 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
15055 روزانه دانشگاه جهرم فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15056 روزانه دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15057 روزانه دانشگاه جهرم فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15462 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15463 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18172 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه جهرمدانشگاه جهرم مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه وبویراحمد

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18632 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید