دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه جیرفت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان براساس الويت خوابگاه تعلق مي گيرد. 2) نشاني: جيرفت، كيلومتر 8 جاده بندرعباس. صندوق پستي: 364 تلفن: 3-43347061 نمابر: 43347065-034

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16125 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 24
11588 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15058 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15059 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15464 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15465 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15466 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15467 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15468 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15469 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15470 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15471 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15472 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15473 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16126 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16127 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
11589 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15060 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15061 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15062 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15474 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
15475 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15476 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15477 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15478 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 14
15479 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15480 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15481 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15482 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 14
15483 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16128 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
16129 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 24
16130 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18144 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای جنوب استان کرمان (جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)
18145 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 1 دانشگاه جیرفتدانشگاه جیرفت مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای جنوب استان کرمان (جیرفت، رودبار جنوب، عنبرآباد، قلعه گنچ، کهنوج و منوجان)

نظر خود را بنویسید