دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشگاه فاقد خوابگاه دانشجويي مي باشد. 2) نشاني: كازرون، چهارراه ارشاد، ابتداي خيابان طالقاني. تلفن : 2-42232141   2-42226051-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16201 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 9
15121 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15122 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 5
15123 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15124 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 3
16202 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
15125 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15126 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15127 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15128 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 1

نظر خود را بنویسید