دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه صنعتی بیرجند و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) امكان استفاده از خوابگاه هاي دولتي دانشگاه براي تعداد محدودي از دانشجويان روزانه غيربومي (پسر) فراهم م يباشد. 2) امكان استفاده از خوابگاه هاي غيردولتي (خودگردان) براي كليه دانشجويان روزانه دختر و دانشجويان نوبت دوم (دختر و پسر) فراهم مي باشد. 3) دانشگاه هيچ گونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه دولتي و ساير امكانات رفاهي (سرويس اياب و ذهاب، سلف سرويس و...) جهت دانشجويان نوبت دوم ندارد. 4) امكان تامين خوابگاه متاهلي براي كليه دانشجويان وجود ندارد. 5) نشاني: بيرجند، بلوار صنعت و معدن. تلفن:32391000-32252001 نمابر:322520225-056

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15153 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15154 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6
15155 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 6
15156 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15157 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 2
15159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 3
15160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 2

نظر خود را بنویسید