دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه صنعتی سیرجان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) در اين دانشگاه امكان ارائه خوابگاه به دانشجويان وجود ندارد. 2) در رشته علوم مهندسي، نوع گرايش با توجه به امكانات موجود دانشگاه و وضعيت تحصيلي دانشجو در سال اول، پس از اتمام سال اول توسط بخش مربوطه در دانشگاه تعيين مي شود.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15168 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15169 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15170 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15171 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15173 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2

نظر خود را بنویسید