دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف - تهران و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) در رشته هاي پرديس خودگردان اين دانشگاه پذيرش به صورت شرايط خاص و داراي مصاحبه مي باشد (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و گزينش از طريق سايت اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد). 2) داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16322 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 21
16323 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 21

نظر خود را بنویسید