دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایلام و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشکده پزشکی در سال 1374 با پذیرش 26 دانشجو در رشته پزشکی آغاز به کار نمود. در ابتدا محل برگزاری کلاس‌ها به صورت موقت در یک دبیرستان استیجاری در حومه شهر ایلام واقع بود. در سال 1376 با تأسیس ساختمان جدید مجتمع بانگنجاب به این محل منتقل شد. استادان اولیه پروازی (مدعو) از دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که کم‌کم با جذب اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف در حال حاضر تمامی مدرسین دوره علوم پایه و بالینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یا مدرسین غیر هیئت علمی بومی منطقه هستند که تا کنون سه دوره فارغ‌التحصیل داشته است.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1374-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1369-

کاردانیماماییپرستاری و مامایی1371-

کاردانیبهداشت خانوادهآموزشکده بهداشت1373-

کاردانیمبارزه با بیماری‌هاآموزشکده بهداشت1376-

کاردانیبهداشت محیطآموزشکده بهداشت1370-

کاردانیاتاق عملآموزشکده پیراپزشکی1376-

کاردانیعلوم آزمایشگاهیآموزشکده پیراپزشکی1375-

کاردانیهوشبریآموزشکده پیراپزشکی1375- 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1امام خمینی(ره)1352188داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، کودکان، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، روانپزشکی، عفونی و سوختگی

2آیت‌الله طالقانی138028زنان و زایمان 

 

ü دانشکده پزشکی

      دانشکده پزشکی در سال 1374 با پذیرش 26 دانشجو در رشته‌ی پزشکی آغاز به کار نمود. در ابتدا محل برگزاری کلاس‌ها به صورت موقت در یک دبیرستان استیجاری در حومه شهر ایلام واقع بود. در سال 1376 با تأسیس ساختمان جدید مجتمع بانگنجاب به این محل منتقل شد. استادان اولیه پروازی (مدعو) از دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که کم‌کم با جذب اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف در حال حاضر تمامی مدرسین دوره علوم پایه و بالینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یا مدرسین غیر هیئت علمی بومی منطقه هستند که تا کنون سه دوره فارغ‌التحصیل داشته است.

آزمایشگاه‌ها:

      آناتومی، ایمنی‌شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی، ویروس‌شناسی، آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی و قارچ‌شناسی

      ü آموزشکده بهداشت

      ü آموزشکده پیراپزشکی

      ü دانشکده پرستاری و مامایی

      دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان اولین دانشکده از حوزه دانشکده علوم پزشکی ایلام در سال 1369 با تعداد 12 نفر دانشجوی پرستاری در مقطع کارشناسی در یک واحد ساختمانی استیجاری و با تعداد یک نفر عضویت علمی و دو نفر کارشناس پرستاری و مامایی شروع به کار نمود. بعد از آن هر سال تعدادی حدوداً بین 35- 20 نفر دانشجوی پرستاری پذیرش داشته و از سال 1371 دوره کاردانی مامایی نیز با 19 نفز دانشجوی مامایی دایر گردید. در حال حاضر نیز این دانشکده در گروه‌های آموزشی پرستاری و مامایی و در دو مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری و کاردانی مامایی هر سال دانشجو می‌پذیرد.

      اعضای هیئت علمی ثابت این دانشکده در حال حاضر شامل 3 نفر در گروه مامایی و 5 نفر کارشناس ارشد در گروه پرستاری می‌باشند و همچنین تعداد 2 نفر کارشناس مامایی و 5 نفر کارشناس پرستاری نیز به صورت ثابت و به عنوان مربی بالینی مشغول به کار می‌باشند.

      این دانشکده از سال 1378 با دیگر دانشکده‌ها و آموزشکده به صورت مجتمع آموزشی در باده گنجاب مستفر شد و دارای فضاهای آموزشی شامل کلاس‌های درس، اتاق پراتیک سمعی و بصری، آزمایشگاه (به صورت مشترک و با دیگر دانشگاه‌ها)، کتابخانه و کلاس مهارت‌های بالینی می‌باشد. پذیرش دانشجو به صورت سالیانه یک گروه پرستاری در مهر ماه هر سال و یک گروه مامایی در بهمن ماه می‌باشد و ضمناً از سال 1380 نیز به صورت متناوب دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در بهمن ماه پذیرش گردیده است.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پزشکی: تشریح، فیزیولوژی، skill lab، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، آسیب‌شناسی، انگل‌شناسی، میکروب‌شناسی، ایمنی‌شناسی و هماتولوژی و بیوشیمی و آزمایشات کاربردی

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11933 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 35
11934 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 10
11935 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11936 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
11937 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 20
11938 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11939 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11940 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 27
11941 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی با آزمون زن 15 ممنوعیت نقل و انتقال
11942 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11943 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون زن و مرد 22
16626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
11944 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11945 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4
11946 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4
11947 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 4
11948 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 5
11949 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11950 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 10
11951 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی با آزمون زن 3
11952 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
11953 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون زن و مرد 4
16627 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17088 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 8 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17089 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایواندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایوان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17090 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیرواندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیروان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17091 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چرداولدانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چرداول مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17092 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دره شهردانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دره شهر مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17093 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بدرهدانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بدره مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17094 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبداناندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبدانان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17095 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهراندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهران مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17096 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهلراندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهلران مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17097 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ملکشاهیدانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ملکشاهی مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17102 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایواندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایوان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17103 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیرواندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیروان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17104 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چرداولدانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان چرداول مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17105 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهلراندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهلران مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17106 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دره شهردانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دره شهر مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17107 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بدرهدانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان بدره مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17108 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبداناندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آبدانان مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17109 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهراندانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مهران مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17110 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ملکشاهیدانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ملکشاهی مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرماین
17111 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایلام مخصوص داوطلبان بومی استان ایلام (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18546 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید