دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12079 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12080 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12081 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12082 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12083 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15
12084 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12085 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12086 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 18
12087 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 20

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18560 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید