دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جهرم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشکده علوم پزشکی جهرم

دانشکده علوم پزشکی جهرم در سال 1356 با پذیرش 40 نفر دانشجوی پزشکی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت خود را آغاز کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان دانشکده در سال 1364 با زیر بنای 5000 متر مربع بازسازی گردید و در سال 1365 با پذیرش 90 نفر دانشجوی پزشکی و 20 نفر دانشجوی پرستاری فعالیت مجدد خود را آغاز نمود. پس از ادغام با واحدهای بهداشتی- درمانی در سال 1373 به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم تغییر عنوان یافت و به طور مستقل تحت نظارت مستقیم وزارت متبوع قرار گرفت. البته اداره آموزش این دانشکده در سال 1375 مستقل شده است. در حال حاضر 435 نفر دانشجو در این مکان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 345 نفر دانشجوی رشته پزشکی و 100 نفر دانشجوی کارشناسی پرستاری روزانه و شبانه هستند.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

دکتری حرفه‌ایپزشکیعلوم پزشکی1356-

کارشناسیپرستاریعلوم پزشکی1366-

کاردانیهوشبریعلوم پزشکی1382-

کاردانیتکنسین اتاق عملعلوم پزشکی1382-

کارشناسیپرستاریعلوم پزشکی1374شبانه 

 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتینوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه

مرکز تحقیقات معاونت بهداشتیغیر مصوب1380پزشکی

مرکز تحقیقات دانشجوییدانشجویی1374پزشکی 

 

تعداد اعضای هیئت علمی:

 خانمآقا

استاد--

دانشیار-1

استادیار1115

مربی26 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1شهید استاد مطهری1352138داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، پوست و بیهوشی

2پیمانیه1379127داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، عفونی و بیهوشی 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی

دختر421659

پسر291867 

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی توصیب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 22 طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 1 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 6 مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوانسطح اعتباراولین سال انتشاربسامد انتشارتیراژ

خبرنامه پژوهشی 1دانشگاهی1380گاهنامه100

خبرنامه پژوهشی 2دانشگاهی1381گاهنامه200

گاهنامهدانشگاهی1381گاهنامه100 

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12137 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 24
12138 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12139 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12140 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12141 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 40
12142 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12143 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12144 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 6
12145 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17332 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل- محل تعهد: بیمارستان خنج شهرستان لارستان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل- محل تعهد: بیمارستان خنج شهرستان لارستان مخصوص داوطلبان بومی
17333 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل- محل تعهد: بیمارستان بیرم شهرستان لارستان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل- محل تعهد: بیمارستان بیرم شهرستان لارستان مخصوص داوطلبان بو
17334 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل- محل تعهد: بیمارستان اوزشهرستان لارستان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل- محل تعهد: بیمارستان اوزشهرستان لارستان مخصوص داوطلبان بومی ا
17335 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل- محل تعهد: بیمارستان لار شهرستان لارستان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل- محل تعهد: بیمارستان لار شهرستان لارستان مخصوص داوطلبان بومی

نظر خود را بنویسید