دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشکده علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان از تاریخ 1365 فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجوی کاردانی پرستاری زیر نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان وقت شروع کرد و در سال 1366 با پذیرش رشته‌های پزشکی، کارشناسی پرستاری، کاردانی علوم آزمایشگاهی و مامایی از طریق شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، رسماً به عنوان دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تصویب رسید. متعاقب آن براساس نیاز منطقه و تأمین امکانات رشته‌های مختلف براساس درخواست دانشگاه و تصویب شورای گسترش وزارت متبوع به اخذ مجوز رشته‌های دیگر اقدام نمود.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

دکتری تخصصیکودکانپزشکی1373-

دکتری تخصصیداخلیپزشکی1375-

دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1366-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1366-

کارشناسیپرستاری ابهرپرستاری ابهر1371-

کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1375-

کاردانیماماییپرستاری و مامایی1366-

کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی1373-

کاردانیهوشبریپرستاری و مامایی1380-

کاردانیبهداشت محیطبهداشت1372-

کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1375-

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371-

کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1376-

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1366-

کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1372-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1375شبانه، عدم پذیرش از 77

کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1376شبانه

کاردانیبهداشت محیطبهداشت1372شبانه

کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1375شبانه

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1375شبانه

کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1375شبانه

کاردانیعلوم آزمایشگاهیبهداشت1372شبانه، عدم پذیرش از 80 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1ولیعصر(عج)1378409داخلی، داخلی اعصاب، قلب، کودکان، نوزادان، جراحی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و پوست

2شهید بهشتی1316154قلب، روانپزشکی، پوست و عفونی

3شفیعیه1333176جراحی، جراحی استوان و مفاصل و جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی 

 

ü دانشکده پزشکی

      دانشکده پزشکی زنجان از سال 1366 با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی (دکتری عمومی) فعالیت آموزشی خود را شروع نمود و در حال حاضر با همکاری صمیمانه 47 نفر عضو هیئت علمی در مقطع علوم پایه و 68 نفر عضو هیئت علمی در مقطع بالینی مسئول آموزش 400 نفر از دانشجویان پزشکی (دکتری عمومی) در دوره‌های علوم پیاه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی و 20 نفر دستیار در مقطع دکتری تخصصی در رشته‌های اطفال و داخلی می‌باشند.

      تا شهریور ماه سال 84 این دانشکده موفق به تربیت فارغ‌التحصیل دکتری پزشکی عمومی به تعداد 609 نفر در طی 12 دوره و دکتری تخصصی به تعداد 39 نفر طی 7 دوره در رشته‌های اطفال و داخلی شده که هم اکنون در حیطه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، درمانی، بهداشتی و... مشغول خدمت در میهن عزیزمان می‌باشند.

      ضمناً در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته انگل‌شناسی از مهر ماه 1384، 4 نفر دانشجو پذیرش می‌شود و همچنین تلاش می‌شود که برای رشته بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از طریق وزارت متبوع موافقت اصولی و مجوز اخذ شود.

آزمایشگاه‌ها:

      1- آناتومی 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی 5- میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی و ویروس‌‌شناسی

6- انگل‌شناسی و قارچ‌شنای و حشره‌شناسی

 

ü دانشکده پرستاری و مامایی

- گروه پرستاری

      گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشجو در مقطع کاردانی و با عنوان مدرسه عالی پرستاری با تعداد دانشجو از سال تحصیلی 66- 65 شروع به فعالیت نموده است. پذیرش دانشجو همه ساله در نیمسال اول سال تحصیلی به تعداد 30 نفر از طریق آزمون سراسری دانشگده‌ها صورت می‌گیرد.

      محیط آموزشی دانشجویان پرستاری در کلاس درس (آموزش تئوری) و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی (آموزش بالینی) و دانشجویان از کتابخانه، سالن پراتیک، سمعی بصری، مولاژ واحد اینترنت برای آموزش بهره می‌گیرند.

      در کنار امر آموزشی اعضای هیئت علمی گروه پرستاری به امر پژوهش در مقوله‌های مرتبط با رشته مشغولند. رشته تکنسین اتاق عمل نیز از سال تحصیلی 74- 73 در دانشکده دایر شده است.

      دانشجویان این رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی در مقطع کاردانی به تعداد 20 نفر پذیرش می‌شوند و آموزش آن‌ها تت نظر گروه پرستاری صورت می‌گیرد.

      رشته هوشبری نیز از سال تحصیلی 81- 80 در دانشکده ایجاد شده است دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی در مقطع کاردانی به تعداد 15 نفر پذیرش می‌شوند و آموزش آن‌ها تحت نظر گروه پرستاری صورت می‌گیرد.

 

- گروه مامایی

      گروه مامایی از سال تحصیلی 66- 67 و با پذیرش در مقطع کاردانی شروع به فعالیت نموده است. در حال حاضر پذیرش دانشجو در نیمسال تحصیلی دوم به تعداد 20 نفر از طریق آزمون سراسری دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. محیط آموزش مامایی- کلاس درس (آموزش تئوری) و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی و (آموزش بالینی) می‌باشند. دانشجویان از کتابخانه سالن پراتیک- سمعی بصری- مولاژ و واحد اینترنت برای آموزش بهره می‌گیرند.

      در کنار فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی به امر پژوهش در زمینه‌های مرتبط با رشته مشغول‌اند.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: 1- ایمنی‌شناسی 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- میکروب‌شناسی 5- آزمایشات کاربردی 6- skill lab

      در دانشکده پزشکی: 1- آناتومی 2- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی و 3- انگل‌شناسی

 

ü دانشکده پیراپزشکی

      این دانشکده در یهمن ماه سال 1366 با پذیرش دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی آغاز به کار نمود و محل اولیه آن در دانشکده پزشکی بود. بعد از توسعه و ایجاد رشته‌های کاردانی و بهداشت محیط، کاردانی بهداشت عمومی در دو گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری‌ها، کاردانی بهداشت حرفه‌ای، کاردانی رادیولوژی و کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، دوره شبانه با رشته‌های کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کاردانی بهداشت محیط، کاردانی بهداشت حرفه‌ای، کاردانی بهشدات عمومی (بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها) تأسیس شد.

      این دانشکده در نیمسال اول هر سال تحصیلی در دوره شبانه و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی در دوره روزانه از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد و تعداد دانشجویان آن در حال حاضر حدود 700 نفر می‌باشد.

ü دانشکده بهداشت

ü دانشکده پرستاری ابهر

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12241 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 66
12242 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون زن و مرد 30
12243 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 28
12244 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12245 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12246 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری با آزمون زن و مرد 46
12247 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 30
12248 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12249 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12250 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12251 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی با آزمون زن 20
12252 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12253 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16640 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 24
12254 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12255 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12256 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 41 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12257 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12258 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17252 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 6 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خدابنده پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خدابنده مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسم
17253 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمدره پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرمدره مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17254 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ماهنشان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ماهنشان مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسم
17255 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان طارم پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان طارم مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را ب
17256 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ایجرود پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ایجرود مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17257 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ابهر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ابهر مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را ب
17258 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ابهردانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ابهر مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17259 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خدابندهدانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خدابنده مخصوص داوطلبان بومی استان زنجان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17569 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان محلاتدانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان محلات مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17570 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آشتیاندانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان آشتیان مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17571 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان تفرشدانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان تفرش مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17572 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خمیندانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خمین مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17573 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کمیجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کمیجان مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)

نظر خود را بنویسید