دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11789 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 25 (شرایط در بخش پیوستها)
11790 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20 (شرایط در بخش پیوستها)
11791 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 30 (شرایط در بخش پیوستها)
11792 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 40 (شرایط در بخش پیوستها)
11793 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 15 (شرایط در بخش پیوستها)

نظر خود را بنویسید