دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشکده علوم پزشکی شهرکرد

هر چند قدمت سیستم ارائه خدمات بهداشت و درمان در استان از نیم قرن تجاوز می‌کند ولی تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی فعالیت‌های این بخش تحت عنوان سازمان بهداری تنها به خدمات درمانی آن هم به صورت ناقص و در قالب دو بیمارستان و چند درمانگاه که عمدتاً در شهرها مستقر بودند محدود می‌گردید مراکز مذکور عمدتاً توسط پزشکان خارجی اداره می‌شد و خلاء سایر نیروها از جمله ماما و پرستار و بهورز کاملاً محسوس بود. از نظر مراکز آموزش عالی هیچ گونه مراکز آموزشی مستقلی در سطح استان وجود نداشت و جویندگان دانش با تحمل رنج و مشقت فراوان ناگریز به مهاجرت به شهرهای بزرگ شدند. علی‌رغم اینکه در سال 57 با پیروی انقلاب شکوهمند اسلامی تحول اساسی در زمینه‌های مختلف در کشور و استان اتفاق افتاد اما در بخش بهداشت و درمان استان تغییر محسوسی ایجاد نگردید در فاصله زمانی سال‌های 57- 64 با مطرح شدن مراقبت‌های کارشناسان و متخصصان بخش بهداشت و درمان نسبت به طراحی سیستم شبکه‌های بهداشتی درمانی در سطح استان همت گماردند که بر مبنای تحقق عدالت اجتماعی و رفع نیازهای مناطق محروم استوار بود و بعد از اجرای طرح آزمایشی شبکه این طرح مورد حمایت مسئولین نظام قرار گرفت و گسترش چشمگیری پیدا کرد و استان چهار محال و بختیاری آهنگ سریع‌تری داشت. از سال 1364 سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تغییر نام و به طور کلی ساختار آن متحول و مأموریت‌های جدید در ارتباط با بهداشت و درمان و آموزش و پژوهش و فرهنگی دانشجویان و پشتیبانی برای آن پیش‌بینی شد. مطالعه روند رشد خدمات در استان در فاصله سال‌های 65 تا 70 گویای این واقعیت است که وضعیت بهداشت و درمان از بهبود نسبی برخوردار بوده و روند تشکیل آن ادامه پیدا کرده است.

      در دهه دوم شکل‌گیری نظام یعنی از سال 74 تا کنون و پس از فراغت از کمیت‌ها و توسعه واحدهای بهداشتی درمانی و افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات پرداختن به کیفیت خدمات در ابعاد مشخص مورد توجه و به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دانشگاه در دستور کار قرار گرفت که با اجرای طرح‌های مختلف و پایلوت کشوری پایه‌های بهداشت و درمان استوار شد.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1365-

کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1379-

کارشناسیپرستاریپرستاری1366-

کارشناسیپرستاری بروجنپرستاری1366-

کارشناسیپرستاریپرستاری1366شبانه

کاردانیبهداشت محیطپزشکی1370-

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1369-

کاردانیبهداشت خانوادهپزشکی1371-

کاردانیرادیولوژیپزشکی1373-

کاردانیماماییپرستاری1365-

کاردانیهوشبریپرستاری1366-

کاردانیاتاق عملپرستاری1367-

کاردانیمبارزه با بیماری‌هاپزشکی1374-

کاردانیبهداشت خانوادهپزشکی1371شبانه

کاردانیرادیولوژیپزشکی1373شبانه

کاردانیماماییپرستاری1365شبانه 

بیمارستان‌ها:

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1هاجر(س)1371338داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، نوزادان، روانپزشکی و بیهوشی

2آیت‌الله کاشانی1350197داخلی اعصاب، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست، عفونی، بیهوشی

3رسالت134831چشم‌پزشکی 

ü دانشکده پزشکی:

      در سال 1365 با پذیرش 110 دانشجو پزشکی در ساختمان مجاور بیمارستان هاجر تأسیس شد و پس از احداث ساختمان فعلی دانشکده در رحمتیه به مکان مذکور منتقل گردید. لازم به ذکر است که در ابتدا اکثر استادان از دانشگاه اصفهان به داشنگاه شهرکرد دعوت می‌شدند و در حال حاضر کلیه استادان، زیر نظر دانشکده پزشکی شهرکرد بوده و از استادان مدعو کمتر استفاده می‌شود.

 

آزمایشگاه‌ها:

      آسیب‌شناسی، آناتومی، ایمنی‌شناسی، بافت‌شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، انگل‌شناسی، قارچ‌شناسی، بیوشیمی و شیمی، میکروب‌شناسی، ویروس‌شناسی.

 

ü دانشکده پرستاری و مامایی:

      دانشکده پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در سال 1365 با پذیرش 48 دانشجوی پرستاری و 80 دانشجوی مامایی در مقطع کاردانی شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر در این دانشکده رشته‌های کارشناسی پرستاری پیوسته و ناپیوسته، کاردانی مامایی، کاردانی هوشبری و تکنسین اتاق عمل ارائه می‌گردد.

 

آزمایشگاه‌ها:

      skill lab- فیزیولوژی- ایمنی‌شناسی- تشریح- بیوسیمی- میکروب‌شناسی- انگل‌شناسی- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی- آسیب‌شناسی- فیزیک پزشکی.

 

ü دانشکده بهداشت: -

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12307 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 36
12308 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12309 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 12
12310 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12311 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12312 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون زن و مرد 44
12313 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 23
12314 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12315 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی با آزمون زن 20
12316 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12317 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری با آزمون زن و مرد 22
12318 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 20
12319 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 2
12320 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون زن و مرد 3
12321 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 2
12322 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3
12323 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 2

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17135 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 6 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان لردگان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان لردگان مخصوص داوطلبان بومی استان
17136 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان کوهرنگ پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان کوهرنگ مخصوص داوطلبان بومی استان
17137 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان اردل پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان اردل مخصوص داوطلبان بومی استان چها
17138 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان کیار پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان کیار مخصوص داوطلبان بومی استان چها
17139 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان اردلدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان اردل مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری (شرایط و ضو
17140 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان کوهرنگدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان کوهرنگ مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری (شرایط
17141 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان کیاردانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان کیار مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری (شرایط و ضو
17142 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان لردگاندانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل برای خدمت محل تعهد: شهرستان لردگان مخصوص داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاری (شرایط

نظر خود را بنویسید