دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی فسا و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12408 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 64
12409 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12410 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12411 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 36
12412 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12413 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12414 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 23

نظر خود را بنویسید