دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کاشان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

زمینه تأسیس دانشکده پزشکی قبل از سال 65 فراهم شده و به استناد تصویب‌نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پشیک کشور، تأسیس دانشکده پزشکی کاشان مورد تصویب قرار گرفته، رسماً فعالیت‌های خود را شروع نمود و با توجه به توان بالقوه و استعداد فراوان، به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه مورخ 1/10/72 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، دانشکده پزشکی کاشان، به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل گردیده و با تأسیس 4 دانشکده پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی و 23 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکتری تخصصی و پذیرش دانشجو در تمام مقاطع و رشته‌های تحصیلی مربوط، چندین دوره از دانش‌آموختگان این دانشگاه در خدمت مردم عزیزمان قرار دارند. این دانشگاه در حال حاضر دارای 127 عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری، دانشیاری و مربی می‌باشد که با بیش از 2400 نفر دانشو و پنج بیمارستان آموزشی، درمانی شامل بیمارستان‌های نقوی، متینی، اخوان، دکتر شبیه‌خوانی، شهید بهشتی با مجموع 725 تخت بیمارستانی و بخش‌های متنوع آموزشی درمانی و مرکز mri و با 30 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، 33 خانه بهداشت، 3 مرکز تسهیلات زایمان و 36 پایگاه بهداشتی در خدمت شهروندان قرار دارد.

 

دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

الف)‌دانشکده پزشکی: دارای هفده گروه آموزشی

      مقاطع: دکتری حرفه‌ای، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

      تعداد دانشجو 520 نفر

      تعداد کتب فارسی 21587 جلد

      تعداد کتب لاتین 10873 جلد

 

ب) دانشکده پرستاری و مامایی: دارای سه گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری مدیریت بهداشت و مامایی با هشت گرایش در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته.

      تعداد دانشجو 358 نفر

      تعداد کتب فارسی 6410 جلد

      تعداد کتب لاتین 3100 لاتین

 

ج) دانشکده پیراپزشکی: دارای چهار گروه آموزشی: علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، مدارک پزشکی و هوشبری در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

      تعداد دانشجو 327 نفر

      تعداد کتب فارسی 549 جلد

      تعداد کتب لاتین 370 جلد

 

د) دانشکده بهداشت: دارای سه گروه آموزشی بهداشت و آمار- بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می‌باشد.

      تعداد دانشجو 416 نفر

      تعداد 779 نفر در دوره شبانه این دانشگاه در مقاطع و رشته‌های مختلف مشغول به تحصیل می‌باشند.

      این دانشگاه دارای پنج بیمارستان آموزشی و درمانی شامل نقوی، متینی، اخوان، دکتر شبیه‌خوانی، شهید بهشتی می‌باشد. ضمناً 29 مرکز بهداشتی درمانی، 51 خانه بهداشت روستایی و پایگاه بهداشتی تمام نقاط این شهرستان را تحت پوشش قرار داده است.

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12444 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی با آزمون زن و مرد 70
12445 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 12
12446 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15
12447 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12448 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 26
12449 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 26 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12450 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12451 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12452 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 22
12453 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12454 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی با آزمون زن 20
12455 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12456 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 15
16653 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12457 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4
12458 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 4
12459 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12460 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 10
12461 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 3
12462 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
12463 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 3
16654 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17072 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی با آزمون زن و مرد 7 دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل - محل تعهد: شهر کاشان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل - محل تعهد: شهر کاشان مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان (شرایط و ضوابط ابتدای 
17073 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل - محل تعهد: آران و بیدگل شهرستان کاشان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل - محل تعهد: آران و بیدگل شهرستان کاشان مخصوص داوطلبان بومی ا
17086 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل - محل تعهد: شهر کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل - محل تعهد: شهر کاشان مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه ف
17087 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل - محل تعهد: آران و بیدگل شهرستان کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل - محل تعهد: آران و بیدگل شهرستان کاشان مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان (شرایط و ضوابط

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18581 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18696 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید