دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

در سال 1365 به عنوان مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان کردستان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته‌های پرستاری و علوم آزمایشگاهی نمود. در سال 1367 دانشکده پرستاری و مامایی تأسیس گردید و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی صورت پذیرفت. در سال 1369 مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال تحصیلی 1370- 1369 اقدام به پذیرش دانشجوی پزشکی نمود. این دانشجویان تحصیل خود را در سایر دانشگاه‌ها آغاز نمودند. در سال 1371 از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت و دانشجویان پذیرفته شده از سال 1371 در این دانشگاه به تحصیل پرداختند. هم‌اکنون دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای سه دانشکده مستقل پزشکی، پرستاری و مامایی و بهداشت است.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

دکتری تخصصیکودکانپزشکی1377عدم پذیرش از 81

دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1369-

کارشناسیپرستاریپرستاری1367-

کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری1371-

کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1380-

کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری1375-

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1365-

کاردانیرادیولوژیپزشکی1373-

کاردانیهوشبریپزشکی1373-

کاردانیماماییپرستاری1366-

کاردانیاتاق عملپرستاری1372-

کاردانیبهداشت محیطبهداشت1370-

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371-

کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1379-

کارشناسیپرستاریپرستاری1371شبانه، عدم پذیرش از 81

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1370شبانه

کاردانیبهداشت محیطبهداشت1370شبانه

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1369شبانه

کاردانیرادیولوژیپزشکی1375شبانه، عدم پذیرش از 81

کاردانیهوشبریپزشکی1375شبانه، عدم پذیرش از 80

کاردانیماماییپرستاری1366شبانه، عدم پذیرش از 79

کاردانیاتاق عملپرستاری1372شبانه، عدم پذیرش از 79 

 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتنوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه

کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجویی1374دانشگاه 

 

دانشکده پزشکی سنندج

      مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان بهداشت و درمان استان کردستان در سال 1369 به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال 1371 به دانشگاه تبدیل شد. این دانشکده در زمینی به مساحت 570984 متر مربع بنا شده است. تشکیلات اداری و آموزشی دانشکده با زیر بنای 6459 متر مربع در محوطه دانشگاه و در داخل شهر سنندج قرار دارد. ساختمان جدید دانشکده پزشکی نیز با مساحت 31000 متر مربع در کنار ساختمان کنونی دانشکده با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت و تجهیز است. ساختمان جدید دانشکده طبق قرارداد منعقد شده، در پاییز سال 1382 تحویل داده شد.

تعداد اعضای هیئت علمی:

 خانمآقا

استاد--

دانشیار--

استادیار1944

مربی814 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی

دختر661552

پسر381578 

 

آزمایشگاه‌ها:

      1- آناتومی 2- ایمنی‌شناسی 3- بیوشیمی 4- فیزیک پزشکی 5- فیزیولوژی 6- انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی 7- آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی 8- میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1توحید1356256داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و عفونی

2بعثت1373404داخلی، ریه، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، کودکان، نوزادان، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل، پوست و بیهوشی

3قدس1361112روانپزشکی 

 

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 23 طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 1 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 18 مقاله

 

مشخصات نشریات ادواری

عنوانسطح اعتباراولین سال انتشاربسامد انتشارتیراژ

مجله علمی ترویجی دانشگاهکشوری1375فصلنامه1000

مجله زانکودانشگاهی1375فصلنامه1000

ماهنامه علمی خبری دانشگاهدانشگاهی1380ماهنامه250 

 

دانشکده پرستاری و مامایی سنندج

      دانشکده پرستاری و مامایی سنندج در سال 1365 به صورت آموزشکده پرستاری تأسیس شد و محل آن در نزدیکی بیمارستان توحید سنندج قرار داشت و از سال 1369 به دانشکده پرستاری و مامایی تبدیل و به ساختمان دانشکده پزشکی فعلی منتقل گردیده است از سال 1373 به محل کنونی (ساختمان جنب دانشکده پزشکی) منتقل شده است.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده در دانشکده: کارشناس پیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته مامایی، کاردانی مامایی، کاردانی اتاق عمل و کارشناسی پیوسته شبانه پرستاری

 

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:

 خانمآقا

استاد--

دانشیار--

استادیار--

مربی135 

 

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:

 خانمآقا

استاد--

دانشیار--

استادیار--

مربی103 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 پرستاریمامایی

دختر7161

پسر44- 

 

      گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی: گروه‌های پرستاری داخلی جراحی و مدیریت، کودکان، بهداشت مادر و نوزاد، بهداشت جامعه و روانپرستاری و گروه مامایی

 

مشخصات بیمارستان‌های آموزشی

ردیفبیمارستان/ مرکزتحت پوششسال تأسیستخت فعال

1بعثتدانشگاه علوم پزشکی کردستان1373330

2توحیددانشگاه علوم پزشکی کردستان1358274

3قدسدانشگاه علوم پزشکی کردستان1363100 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان

در سال 1365 به عنوان مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان کردستان اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته‌های پرستاری و علوم آزمایشگاهی نمود. در سال 1367 دانشکده پرستاری و مامایی تأسیس گردید و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی صورت پذیرفت. در سال 1369 مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال تحصیلی 1370- 1369 اقدام به پذیرش دانشجوی پزشکی نمود. این دانشجویان تحصیل خود را در سایر دانشگاه‌ها آغاز نمودند. در سال 1371 از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت و دانشجویان پذیرفته شده از سال 1371 در این دانشگاه به تحصیل پرداختند. هم‌اکنون دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای سه دانشکده مستقل پزشکی، پرستاری و مامایی و بهداشت است.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

دکتری تخصصیکودکانپزشکی1377عدم پذیرش از 81

دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1369-

کارشناسیپرستاریپرستاری1367-

کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری1371-

کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1380-

کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری1375-

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1365-

کاردانیرادیولوژیپزشکی1373-

کاردانیهوشبریپزشکی1373-

کاردانیماماییپرستاری1366-

کاردانیاتاق عملپرستاری1372-

کاردانیبهداشت محیطبهداشت1370-

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371-

کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1379-

کارشناسیپرستاریپرستاری1371شبانه، عدم پذیرش از 81

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1370شبانه

کاردانیبهداشت محیطبهداشت1370شبانه

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1369شبانه

کاردانیرادیولوژیپزشکی1375شبانه، عدم پذیرش از 81

کاردانیهوشبریپزشکی1375شبانه، عدم پذیرش از 80

کاردانیماماییپرستاری1366شبانه، عدم پذیرش از 79

کاردانیاتاق عملپرستاری1372شبانه، عدم پذیرش از 79

 

 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتنوعسال تأسیسنام دانشکده مربوطه

کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجویی1374دانشگاه

 

 

دانشکده پزشکی سنندج

      مجموعه آموزشی و پژوهشی سازمان بهداشت و درمان استان کردستان در سال 1369 به دانشکده پزشکی تغییر نام یافت و در سال 1371 به دانشگاه تبدیل شد. این دانشکده در زمینی به مساحت 570984 متر مربع بنا شده است. تشکیلات اداری و آموزشی دانشکده با زیر بنای 6459 متر مربع در محوطه دانشگاه و در داخل شهر سنندج قرار دارد. ساختمان جدید دانشکده پزشکی نیز با مساحت 31000 متر مربع در کنار ساختمان کنونی دانشکده با 70 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت و تجهیز است. ساختمان جدید دانشکده طبق قرارداد منعقد شده، در پاییز سال 1382 تحویل داده شد.

تعداد اعضای هیئت علمی:

 خانمآقا

استاد--

دانشیار--

استادیار1944

مربی814 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 علوم پایهفیزیوپاتولوژیبالینی

دختر661552

پسر381578

 

 

آزمایشگاه‌ها:

      1- آناتومی 2- ایمنی‌شناسی 3- بیوشیمی 4- فیزیک پزشکی 5- فیزیولوژی 6- انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی 7- آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی 8- میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1توحید1356256داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و عفونی

2بعثت1373404داخلی، ریه، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، کودکان، نوزادان، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل، پوست و بیهوشی

3قدس1361112روانپزشکی

 

 

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 23 طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 1 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 18 مقاله

 

مشخصات نشریات ادواری

عنوانسطح اعتباراولین سال انتشاربسامد انتشارتیراژ

مجله علمی ترویجی دانشگاهکشوری1375فصلنامه1000

مجله زانکودانشگاهی1375فصلنامه1000

ماهنامه علمی خبری دانشگاهدانشگاهی1380ماهنامه250

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی سنندج

      دانشکده پرستاری و مامایی سنندج در سال 1365 به صورت آموزشکده پرستاری تأسیس شد و محل آن در نزدیکی بیمارستان توحید سنندج قرار داشت و از سال 1369 به دانشکده پرستاری و مامایی تبدیل و به ساختمان دانشکده پزشکی فعلی منتقل گردیده است از سال 1373 به محل کنونی (ساختمان جنب دانشکده پزشکی) منتقل شده است.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده در دانشکده: کارشناس پیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته پرستاری، کارشناسی ناپیوسته مامایی، کاردانی مامایی، کاردانی اتاق عمل و کارشناسی پیوسته شبانه پرستاری

 

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:

 خانمآقا

استاد--

دانشیار--

استادیار--

مربی135 

 

تعداد اعضای هیئت علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:

 خانمآقا

استاد--

دانشیار--

استادیار--

مربی103 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 پرستاریمامایی

دختر7161

پسر44- 

 

      گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی: گروه‌های پرستاری داخلی جراحی و مدیریت، کودکان، بهداشت مادر و نوزاد، بهداشت جامعه و روانپرستاری و گروه مامایی

 

مشخصات بیمارستان‌های آموزشی

ردیفبیمارستان/ مرکزتحت پوششسال تأسیستخت فعال

1بعثتدانشگاه علوم پزشکی کردستان1373330

2توحیددانشگاه علوم پزشکی کردستان1358274

3قدسدانشگاه علوم پزشکی کردستان1363100 

 

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12465 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 30
12466 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12467 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 17
12468 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12469 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12470 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون زن و مرد 32
12471 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون زن و مرد 42 بیمارستان شهرستان سقز منعقد میگردد، در شهرستان سقز خواهد بود. بخشنامه شماره  953/005  که مابین دانشکده پرستاری دانشگاه و عرصه آموزش بالینی تا 01 نفر دانشجو بر اساس تفاهمنامههای موضوع پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12472 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12473 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12474 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12475 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 20
12476 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12477 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16655 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12478 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12479 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4
12480 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12481 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12482 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 3
12483 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3
12484 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 4
12485 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون زن و مرد 3

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17379 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بانهدانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بانه مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت
17380 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بیجاردانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بیجار مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با د
17381 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دهگلاندانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دهگلان مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با
17382 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مریواندانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مریوان مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با
17383 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کامیاراندانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کامیاران مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17384 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دیواندرهدانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دیواندره مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17385 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سروآباددانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سروآباد مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17386 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سقزدانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سقز مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت م
17387 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قروهدانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قروه مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت
17389 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بانهدانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بانه مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت
17390 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دهگلاندانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دهگلان مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با
17391 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دیواندرهدانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دیواندره مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17392 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سروآباددانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سروآباد مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17393 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سقزدانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سقز مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت م
17394 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مریواندانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مریوان مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18582 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید