دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در سال 1347 مدرسه عالی پرستاری کرمانشاه با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته (در زیرمجموعه بهداری) و دانشکده پزشکی (زیرمجموعه دانشگاه رازی) در سال 1355 با پذیرش دانشجو در مقطع دکترای عمومی تأسیس گردیدند. دانشکده پزشکی به استناد مصوبه سال 1364 مجلس شورای اسلامی از دانشگاه رازی منفک گردید و از آن پس با عنوان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مستقلاً به فعالیت آموزشی، پژوهشی و درمانی ادامه داد. در سال 1372 مطابق مصوبه شورای عالی اداری وزارت متبوع، همگام با دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها ادغام شد و از آن تاریخ با عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه در حال فعالیت است.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

فوق تخصصکلیه کودکانپزشکی1375-

فوق تخصصجراحی قلبپزشکی1382-

دکتری تخصصیداخلیپزشکی1370-

دکتری تخصصیکودکانپزشکی1371-

دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1371-

دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1370-

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1371-

دکتری تخصصیعفونیپزشکی1371-

دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی1371-

دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1371-

دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی1382-

دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1355-

دکتری حرفه‌ایداروسازیداروسازی1382-

کارشناسی ارشدبافت‌شناسیپزشکی1379-

کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی1378-

کارشناسیبهداشت محیطبهداشت1375-

کارشناسیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1375-

کارشناسیماماییپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1358-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1358-

کارشناسیپرستاری-1370-

کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1376-

کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1376-

کارشناسی ناپیوستهمامایی-1374-

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1353-

کاردانیتکنولوژی رادیولوژی تشخیصیپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1368-

کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1368-

کاردانیهوشبریپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1374-

کاردانیماماییپرستاری و مامایی و پیراپزشکی1351-

کاردانیپرتودرمانیبهداشت1382-

کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1373-

کاردانیبهداشت محیطبهداشت1353-

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371-

کاردانیمبارزه با بیماری‌ها-1376-

کاردانیاتاق عمل-1370-

کاردانیبهداشت محیط-1372-

کاردانیمبارزه با بیماری‌ها-1374-

کاردانیبهداشت خانواده-1372-

کاردانیبهداشت حرفه‌ای-1374-

کاردانیعلوم آزمایشگاهی-1379-

کاردانیمامایی-1372-

 

 

بیمارستان‌ها:

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1امام خمینی(ره)1356213داخلی، جراحی، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و عفونی

2طالقانی1352209داخلی، جراحی، جراحی استخوان و مفاصل

3رازی135590کودکان و رشته‌های فوق تخصصی کودکان

4معتضدی1332110جراحی، زنان و زایمان و نوزادان

5شهید بهشتی135396قلب

6امام علی 7137896قلب

7سینا136085عفونی

8چهارمین شهید محراب1352110جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

9فارابی1360248داخلی اعصاب و روانپزشکی

10شهید فهمیده135560کودکان

11درمانگاه حاج دایی1352-پوست

 

 

دانشکده‌ها:

دانشکده پزشکی:

      دانشکده پزشکی کرمانشاه در سال 1354 و به عنوان یکی از دانشکده‌های دانشگاه رازی کرمانشاه تأسیس شد و در سال 1365 با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تبدیل گردید.

 

آزمایشگاه‌ها:

      آناتومی، ایمنی‌شناسی، بیوشیمی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، قارچ‌شناسی، انگل‌شناسی، میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی، بافت‌شناسی، آسیب‌شناسی.

 

گروه‌های آموزشی:

علوم پایه:

      گروه آمار، گروه پزشکی اجتماعی، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، گروه بیوشیمی، گروه علوم تشریحی، گروه معارف اسلامی، گروه پاتولوژی، گروه فیزیک پزشکی، گروه میکروب‌شناسی.

 

بالینی:

      گروه ارتوپدی، گروه جراحی، گروه عفونی، گروه ارولوژی، گروه چشم، گروه قلب، گروه اطفال، گروه داخلی، گروه نورولوژی، گروه بیهوشی، گروه رادیولوژی، گروه ent، گروه پوست، گروه روانپزشکی، گروه جراحی مغز و اعصاب، گروه زنان و زایمان.

 

      تعداد دانشجوی مقطع علوم پایه:                                                     125 نفر

      تعداد دانشجوی مقطع فیزیوپاتولوژی:                                              62 نفر

      تعداد دانشجوی مقطع استاژری:                                                     120 نفر

      تعداد دانشجوی مقطع انترنی:                                                         154 نفر

      تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی تا کنون:                                1131 نفر

      تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی:                           5 نفر

      تعداد فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی:                  6 نفر

      تعداد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بافت‌شناسی:                      6 نفر

      تعداد فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته بافت‌شناسی:              5 نفر

      تعداد دستیاران تخصصی و فوق تخصصی بالینی:                             81 نفر

      تعداد فارغ‌التحصیلان تخصصی و فوق تخصصی بالینی:                     222 نفر

 

کتابخانه:

      تعداد کتب فارسی: 13154

      تعداد نشریات لاتین: 18 عنوان

      تعداد کتب لاتین: 4110

      تعداد نشریات فارسی: 25 عنوان

      ارتباط شبکه: شبکه محلی شامل 25 نود، شبکه اینترنت offline سه خط ارتباطی (مودم و تلفن)

      برقراری بانک‌های اطلاعاتی مدلاین و نمایه مستقر در پایگاه عرضه اطلاعات

      دارا بودن دو سالن مطالعه خواهران و برادران با گنجایش حدود 100 نفر

 

اعضای هیئت علمی

ردیفنام و نام خانوادگیدرجه تحصیلیرتبه دانشگاهیگروه آموزشی

1شمس وزیریانفوق تخصصدانشیاراطفال

2هادی خرازیدکترای تخصصدانشیاربیوشیمی

3حسین حاتمیمتخصصدانشیارعفونی

4معصومعلی معصومیفوق تخصصدانشیارقلب

5حمید نعمانیدکترای تخصصیاستادیاربیوشیمی

6رستم قربانیدکترای تخصصیاستادیارعلوم تشریحی

7علی پورمتعبددکترای تخصصیاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی

8داریوش شکیباییمتخصصاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی

9یوسف اویسیدکترای تخصصیاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی

10علیرضا حسینیدکترای تخصصیاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی

11غلامرضا بهرامیدکترای تخصصیاستادیارفیزیولوژی و فارماکولوژی

12مهدی وجدانیدکترای تخصصیاستادیارمیکروبیولوژی

13علی مصطفاییدکترای تخصصیاستادیارمیکروبیولوژی

14علی میکائیلیدکترای تخصصیاستادیارمیکروبیولوژی

15علی الماسیدکترای تخصصیاستادیاربهداشت پزشکی اجتماعی

16مسعود الفتی‌زادهدکترای تخصصیاستادیارفیزیک پزشکی

17محمدتقی عیوضیدکترای تخصصیاستادیارفیزیک پزشکی

18پرویز صیادیدکترای تخصصیاستادیارفیزیک پزشکی

19ابوالقاسم نظریمتخصصاستادیاررادیولوژی

20<p dir="rtl" style="text-al

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12511 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 34
12512 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 34 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12513 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 14
12514 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 16
12515 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12516 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 18
12517 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 38
12518 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 29 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12519 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 22
12520 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون زن و مرد 22
12521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
12522 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 28
12523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12524 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 13
12525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 23
12526 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16657 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 18
12536 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12537 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12538 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12539 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12527 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4
12528 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 4
12530 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون زن و مرد 4
12531 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4
12532 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 4
12533 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 5
12534 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون زن و مرد 4

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17388 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سنندجدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سنندج مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرما
17476 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قصرشیریندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قصرشیرین مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطال
17477 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سرپل ذهاب پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سرپل ذهاب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ا
17478 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گیلانغربدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گیلانغرب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطال
17479 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اسلامآباد غربدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اسلامآباد غرب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را ب
17480 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان پاوهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان پاوه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمای
17481 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جوانروددانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جوانرود مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه
17482 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هرسین پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هرسین مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای ای
17483 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان صحنه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان صحنه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این
17484 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کنگاور پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان کنگاور مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای
17485 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سنقر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سنقر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این
17486 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گیلانغربدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گیلانغرب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطال
17487 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اسلامآباد غربدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اسلامآباد غرب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را ب
17488 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان پاوهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان پاوه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمای
17489 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جوانروددانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جوانرود مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه
17490 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هرسیندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هرسین مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرم
17491 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سر پل ذهابدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سر پل ذهاب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت
17492 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سرپل ذهابدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان سرپل ذهاب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مط
17493 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اسلامآباد غربدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اسلامآباد غرب مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را ب
17494 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان پاوهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان پاوه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمای
17495 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جوانروددانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان جوانرود مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه
17496 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هرسیندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان هرسین مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرم
17497 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان صحنهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان صحنه مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمای

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18147 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18148 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18149 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18150 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزر
18151 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزر
18152 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18153 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18154 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18155 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18157 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18158 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18159 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18160 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18161 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18162 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش
18264 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شهرستانهای اسلامآباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانش

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18583 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18697 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید