دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان در سال 1365 تأسیس شد. این دانشگاه شامل دانشکده‌های پزشکی- دندانپزشکی- پرستاری و مامایی و بهداشت می‌باشد که بیش از 3800 دانشجو در رشته‌های مختلف و مقاطع مختلف مشغول به تحصیل در آن می‌باشند. همچنبن این دانشگاه به منظور آموزش علمی دانشجویان خود 7 بیمارستان مجهز شهر رشت را در اختیار دارد.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

دکتری تخصصیداخلیپزشکی1372-

دکتری تخصصیجراحی کودکانپزشکی1372-

دکتری تخصصیکودکانپزشکی1372-

دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1372-

دکتری تخصصیروانپزشکیپزشکی1372-

دکتری تخصصیپوستپزشکی1372-

دکتری تخصصیگوش و حق و بینیپزشکی1372-

دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی1372-

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1372-

دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1372-

دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1379-

دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1363-

دکتری حرفه‌ایدندان‌پزشکیدندان‌پزشکی1375-

کارشناسی ارشدپرستاریپرستاری شهید بهشتی1375-

کارشناسیپرستاریپرستاری شهید بهشتی1375-

کارشناسیماماییپرستاری شهید بهشتی1375-

کارشناسیپرستاریپرستاری لنگرود1369-

کارشناسیپرستاریپرستاری صومعه‌سرا1371-

کارشناسیپرستاریپرستاری انزلی1371-

کاردانیرادیولوژیپزشکی1367-

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1367-

کاردانیبهداشتبهداشت1375- 

 

بیمارستان‌ها:

ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی

1الزهرا(س)1354180زنان و زایمان

2حشمت1350141قلب و قلب کودکان

317 شهریور1350120کودکان

4شفا1359240روانپزشکی

5رازی1322270ریه، جراحی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست و عفونی

6امیرالمؤمنین 7138065چشم‌پزشکی و گوش و حلق و بینی

7پورسینا1307276داخلی اعصاب، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل 

 

دانشکده پزشکی      این دانشکده در سال 1363 تأسیس شد و به ریاست دکتر عبدالله رهبر نیکوکار با تحصیلات دکترای پاتولوژی در محل دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان و با استفاده از امکانات آن دانشکده، با پذیرش 37 دانشجوی پزشکی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. در سال 1365 دانشکده پزشکی به ساختمان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی منتقل شد و از سال 1374 نیز در محل فعلی پذیرای دانشجویان می‌باشد. این دانشکده از سال 1367 با پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی و از سال 1375 با پذیرش دانشجو در رشته‌های تخصصی پزشکی فعالیت آموزشی خود را گسترش داد.

گروه‌های آموزشی پایه:

      1- آناتومی

      2- بیوشیمی

      3- فیزیولوژی

      4- فارماکولوژی

      5- پاتولوژی

      6- میکروبیولوژی و ایمونولوژی

      7- سایر

 

گروه‌های آموزشی بالینی

      1- داخلی

      2- تورولوژی

      3- عفونی، بهداشت، تغذیه

      4- ارولوژی

      5- پوست

      6- جراحی عمومی

      7- جراحی پلاستیک

      8- جراحی مغز و اعصاب

      9- پزشکی اجتماعی

      10- ارتوپدی

      11- چشم

      12- گوش و حلق و بینی

      13- کودکان

      14- قلب

      15- زنان

      16- اعصاب و روان

      17- بیهوشی

      18- رادیولوژی

      19- سایر

 

آمار دانشجویان دانشکده پزشکی

رشتهتعداد/ نفر

پزشکی تخصصی46

پزشکی عمومی455

کاردانی علوم آزمایشگاهی46

کاردانی رادیولوژی43 

 

کتابخانه

      مجموع مساحت کتابخانه: 2250 متر مربع

امکانات واحد کتابخانه بر حسب تعداد

 لاتینفارسی

کتب غیر تخصصی-جلد 100

عناوین کتب غیر تخصصی-عنوان 80

کتب تخصصیجلد 6550جلد 7544

عناوین کتب تخصصیعنوان 1950عنوان 1770

مجلات آبونهمجله 7-

مجلات غیر آبونهمجله 52مجله 60

کتب مرجعجلد 1180-

عناوین کتب مرجععنوان 850

عناوین پایان‌نامهعنوان 1550

ظرفیت استفاده از سالن مطالعهنفر 150

کامپیوتر فعال در واحد کتابخانهدستگاه 6 

 

آزمایشگاه‌ها:

      آسیب‌شناسی، آناتومی، ایمنی‌شناسی، انگل‌شناسی، بیوشیمی، بافت‌شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، قارچ‌شناسی، میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی.

 

دانشکده دندان‌پزشکی      دانشکده دندان‌پزشکی گیلان در سال 1375 فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1378 کلینیک دانشکده شروع به فعالیت نمود و در سال 1380 بخش ایمپلنت دانشکده افتتاح گردید.

 

گروه‌های آموزشی

      1- گروه آسیب‌شناسی

      2- گروه ارتودنسی

      3- گروه اطفال

      4- گروه اندوداننتیکس

      5- گروه بیماری‌های دهان و تشخیص آن

      6- گروه پروتزهای دندانی

      7- گروه پریودنتولوژی

      8- گروه ترمیمی و مواد دندانی

      9- گروه جراحی دهان و فک و صورت

      10- گروه رادیولوژی دهان و دندان

آمار دانشجویان

تعداد کل دانشجویان موجود بر اساس کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها183 نفر 

  مردزن

تعداد دانشجویان هر رشته و گرایش با توجه به جنسدانشجو عادی 167 نفر9374

 دانشجوی تکمیلی 16 نفر124

تعداد پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلیمیانگین 27 نفر 

تعداد دانشجویان فارغ‌التحصیل از اولین دوره تا کنوندانشجو عادلی 45 نفر 

 دانشجو تکمیلی 24 نفر 

تعداد دانشجویان فارغ‌التحصیل سال تحصیلی جاریدانشجو عادی 17 نفر 

 دانشجو تکمیلی 4 نفر 

تعداد دانشجویانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته شده‌اند9 نفر  

 

اسامی پذیرفته‌شدگان دوره‌های تخصصیرشتهدانشگاه

دکتر سید طاهره محتوی‌پوررادیولوژی دهان و دنداندانشگاه تهران

دکتر صفورا سیفیپاتولوژی دهان و دنداندانشگاه تهران

دکتر عالیه‌السادات جوادزادهرادیولوژی دهان و دنداندانشگاه تهران

دکتر سعید دشتیاریجرحی فک و دهان و صورتدانشگاه تهران

دکتر سیدعلی واحدی واعظتشخیص بیماری‌های دهاندانشگاه شیراز

دکتر صدیقه رهرو تابانپاتولوژی دهان و دنداندانشگاه تهران

دکتر علی نصیر شمس‌آبادپروتزهای دندانیدانشگاه اصفهان 

 

کتابخانه:

مجموع مساحت کتابخانه: 06/358 متر مربع

 

امکانات واحد کتابخانه بر حسب تعداد

 فارسیلاتین

کتب غیر تخصصی فارسی641 جلد-

عناوین کتب غیر تخصصی فارسی302 عنوان-

کتب تخصصی فارسی4892 جلد1785 جلد

عناوین کتب تخصصی فارسی2053 عنوان1329 عنوان

مجلات آبونه فارسی8 مجله15 مجله

مجلات غیر آبونه فارسی77 مجله60 مجله

کتب مرجع411 جلد

عناوین کتب مرجع128 عنوان

عناوین پایان‌نامه184 عنوان

ظرفیت استفاده از سالن مطالعه82 نفر

کامپیوتر فعال در واحد کتابخانهدستگاه 3 

 

آزمایشگاه‌ها:

      آزمایشگاه‌های دارای فضای فیزیکی مستقل ندارد.

      لابراتوارها: لابراتوار آناتومی، فانتوم ترمیمی، فانتوم پروتز ثابت، فانتوم اندودنتیکس، فانتوم پروتز پارسیال و کامل، لابراتوار پروتزهای دندانی متحرک و ارتودنتیکس، لابراتوار دندان‌پزشکی کودکان، لابراتوار پروتزهای دندانی ثابت، لابراتوار پریودینتیکس.

 

دانشکده پرستاری و مامایی رشت:      دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گیلان می‌باشد. این دانشکده از سال 1344 تحت عنوان آموزشکده پرستاری فعالیت خود را آغاز کرده و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به دنبال ادغام چند مدرسه پرستاری و آموزشگاه بهیاری (آموزشکده پرستاری 17 شهریور، آموزشکده بهداشت، آموزشگاه بهیاری گیلک) فعالیت خود را از ابتدا تحت عنوان مجموعه آموزشی و سپس دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ادامه داده است.

 

آزمایشگاه‌ها:

      بیوشیمی- فیزیولوژی- ایمونولوژی- آزمایشگا

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12573 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 32 محل تحصیل دانشکده دندانپزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12574 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون زن و مرد 58 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12575 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون زن و مرد 56 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12576 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12578 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 44 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12579 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 42 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12580 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12589 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 26 محل تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12591 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12592 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
16659 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 17 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12577 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12581 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 12 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12582 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 13 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12583 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 5 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12590 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 6 محل تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12593 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12594 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
16660 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17520 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رودباردانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رودبار مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط
17521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آستارادانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آستارا مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط
17522 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طوالشدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طوالش مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط و
17523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان املشدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان املش مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط و ض
17524 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماسالدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماسال مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط و
17525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان املشدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان املش مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط
17526 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماسالدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماسال مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرا
17527 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیاهکلدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیاهکل مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (ش
17528 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طوالشدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طوالش مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرا
17529 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آستارادانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آستارا مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (ش
17530 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رودباردانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رودبار مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (ش

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18585 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 23 و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل دانشکده پرستاری پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18698 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 5 و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل دانشکده پرستاری پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید