دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشکده‌ها:

      دانشکده داروسازی، دانشکده بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پیرا پزشکی:

      دانشکده پیراپزشکی از سال 1370 با نام آموزشکده و با پذیرش دانشجو در رشته مدارک پزشکی شروع به کار نمود. در سال 1371 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در رشته‌های هوشبری، اتاق عمل، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی به فعالیت ادامه داده است. در سال 1375 با ایجاد رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی از آموزشکده به دانشکده پیراپزشکی تغییر نام داد. در سال 1380 با اخذ پذیرش دانشجو در رشته مدارک پزشکی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را گسترش داد. از بدو تأسیس تا سال 1381 در این دانشکده علاوه بر پذیرش دانشجویان روزانه در تمام مقاطع و رشته‌ها دانشجوی شبانه نیز مشغول به تحصیل داشته است. مساحت دانشکده 400 متر مربع و زیر بنا 800 متر مربع در 4 طبقه می‌باشد.

 

دانشکده پزشکی:

      سال تأسیس: 1367

      این دانشکده دارای مراکز آموزشی و درمانی ذیل می‌باشد:

      مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)

      مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

      بیمارستان روانپزشکی و سوختگی زارع

      بیمارستان رازی قائمشهر

 

دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری:

      این دانشکده در سال 1354 تحت عنوان آموزشکده مامایی تأسیس گردید که پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی مامایی صورت می‌گرفت. سپس در سال 1367 در مقطع کارشناسی مامایی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. در راستای توسعه دانشکده اولین دوره رشته پرستاری در مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 71- 70 مورد پذیرش قرار گرفت و در همین زمان دانشکده تحت عنوان دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری تغییر نام یافته است. این دانشکده از سال 70- 69 در رشته ناپیوسته مامایی تا کنون و از سال 75- 74 در رشته ناپیوسته پرستاری اقدام به پذیرش نموده است.

 

رشته‌های موجود در دانشکده:

      1- کارشناسی پرستاری

      2- کارشناسی مامایی

      3- کارشناسی ناپیوسته پرستاری

      4- کارشناسی ناپیوسته مامایی

 

گروه‌های آموزشی موجود در دانشکده:

      1- گروه روان پرستاری 2- گروه داخلی جراحی 3- گروه اطفال 4- گروه بهداشت جامعه 5- گروه مدیریت 6- گروه زنان و مامایی

 

امکانات و تجهیزات آموزش دانشکده:

      1- واحد پراتیک

      2- واحد مولاژ

      3- واحد سمعی و بصری

      4- واحد آزمایشگاه

      5- واحد کتابخانه (مجهز به سیستم)

 

دانشکده بهداشت:

رشته‌های تحصیلی دانشکده در نیم‌سال تحصیلی 84- 83:

      1- کارشناسی بهداشت حرفه‌ای- 23 نفر

      2- کارشناسی بهداشت محیط- 44 نفر

      3- کارشناسی بهداشت عمومی- 48 نفر

      4- کاردانی بهداشت حرفه‌ای- 44 نفر

      5- کاردانی بهداشت محیط- 43 نفر

      6- کاردانی بهداشت خانواده- 44 نفر

      7- کاردانی مبارزه با بیماری‌ها- 39 نفر

 

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12619 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 40
12620 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 70 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12621 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی با آزمون زن و مرد 30
12622 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 22
12623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 27
12624 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12625 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 36
12626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 34 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12627 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 26
12629 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
12631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 18
12632 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12633 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16662 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12634 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 8
12635 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
12636 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 5
12637 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 7
12638 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 7 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12639 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 5
12640 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
16663 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17554 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نکادانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نکا مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت
17555 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نوردانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نور مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت
17556 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بهشهردانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بهشهر مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با
17557 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نوشهردانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نوشهر مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با
17558 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عباسآباددانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان عباسآباد مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17559 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گلوگاهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان گلوگاه مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را ب

نظر خود را بنویسید