دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اولین دانشگاه تخصصی در ایران است. این دانشگاه در سال 1326 تحت عنوان آموزشگاه جنگل و مرتع تأسیس شد. به دنبال روند رو به رشد آموزشگاه، در سال 1354 به مدرسه عالی منابع طبیعی با سه رشته جنگل‌داری، مرتع و حفاظت خاک تغییر نام داد. در سال 1360 مدرسه عالی منابع طبیعی تحت عنوان دانشکده منابع طبیعی تحت پوشش دانشگاه مازندران قرار گرفت. براساس مصوبه شورای گسترش، در سال 1365 این دانشگاه با پیوستن به آموزشکده کشاورزی گنبد یک مؤسسه مستقل با عنوان مجتمع کشاورزی و منابع طبیعی و سپس در سال 1371 به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تغییر نام داد.

 

اطلاعات کلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سال تأسیس1336

سال تبدیل به دانشگاه1371

تعداد دانشکده‌های موجود10 دانشکده

تعداد مراکز تحقیقاتیندارد

تعداد رشته‌های کاردانی موجود4 رشته

تعداد گروه‌های آموزشی20 رشته 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به تفکیک گروه آموزشی

(براساس اطلاعات سال 1384)

ردیفنام گروهنام دورهجمع

کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتری

1زیست‌شناسی-32119-340

2زمین‌شناسی-140--140

3ریاضی-60--60

4آمار و کامپیوتر992--101

5شیلات-1322110163

6محیط زیست-126--126

7مرتع-127129148

8آبخیزداری-12716-163

9جنگلداری-11432-146

10چوب و کاغذ-11032-142

11علوم و صنایع غذایی-136--136

12علوم دامی-253244281

13خاک‌شاسی-14121-162

14گیاه‌پزشگی-17421-195

15باغبانی-2074-211

16زراعت-140213164

17آبیاری-133--133

18تولیدات دامی55145--200

19تولیدات گیاهی58---58

20منابع طبیعی152265--417

21جمع2742943223263466

جمع کل3466 

 

 

تعداد کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1382

 کارکنانکارکنان پیمانیجمع

زیر دیپلم39544

دیپلم48048

فوق دیپلم15116

لیسانس62062

فوق لیسانس14014

جمع1876193 

 

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان سال 1383

مقالاتتعداد

مقالات علمی پژوهشی46

مقالات علمی ترویجی4

مقالات isi11

مقالات ارایه شده در همایش‌های داخلی43

مقالات ارایه شده در همایش‌های جهانی42

جمع146 

 

 

 
1) اين دانشگاه براي كليه دانشجويان غيربومي كليه مقاطع داراي خوابگاه است و همچنين امكانات رفاهي براي كليه دانشجويان فراهم مي باشد . 2) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11693 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11694 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
15673 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15674 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15675 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15676 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15677 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15678 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15679 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15680 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15681 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15682 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 18
15683 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15684 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16349 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
11695 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15197 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15198 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 2
15199 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15685 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15686 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15687 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15688 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 9
15689 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15690 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 9
15691 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15692 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 9
15693 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15694 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15695 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 9
15696 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
15697 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16350 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16

نظر خود را بنویسید