دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) با توجه به كمبود فضاي خوابگاهي براي سال تحصيلي95-94، واگذاري خوابگاه به هيچيك از دانشجويان جديدالورود اعم از روزانه و نوبت دوم (شبانه ) مقدور نمي باشد . 2) نشاني: خرمشهر، بلوار علي بن ابيطالب(ع). كدپستي:6419943175 صندوق پستي:669 تلفن: 4233321 نمابر: 4230555-0632

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16351 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16352 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون زن و مرد 18
15698 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 45
15699 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15700 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
16353 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16354 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون زن و مرد 3
15701 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 9
15702 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 9
15703 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 9

نظر خود را بنویسید