دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی چابهار و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اعتقاد و پايبندي به اسلام و التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2) دانشگاه با توجه به داشتن امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و استاندارد در محدوده دانشگاه در قبال اخذ شهريه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسران به صورت مستقل اقدام خواهد نمود. 3) داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها 19 و يا بيشتر باشد (معدل اعلام شده داوطلب به سازمان سنجش) و رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخت شهريه ثابت اولين نيمسال معاف خواهند بود داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال (شامل دو نيمسال تحصيلي) به ترتيب از 100و75و50 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهندبود . 5) داوطلباني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند ، از دريافت جايزه وي ژه برخوردار خواهند شد. 6) داوطلباني ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيو هنامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بين المللي چابهار از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 7) داوطلبان بومي استان كه معدل كتبي ديپلم آنها 18 و یا بیشتر باشد از پرداخت 50% از شهریه نيمسال اول معاف خواهند شد. 8) داوطلباني كه مدال المپياد در رشته تحصيلي خود را در سطح ملي و بين المللي كسب نموداند از پرداخت شهريه آموزشي و خوابگاه در نيمسال اول معاف خواهند شد. 9) براي داوطلبان ايراني رتبه الف خارج از كشور18 به بالا ايران س از انتخاب اين دانشگاه از تخفيفات ويژه در شهريه آموزشي و خوابگاهي در نيمسال اول بهره مند خواهند شد . 10 ) اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبه دانش آموختگان. 11 ) نشاني: سيستان و بلوچستان، چابهار، منطقه آزاد تجاري، صنعتي، تراس بهشت. كدپستي:9971773711 تلفن: 35314303-31292313 تلفكس: 35314310-054

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31083 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31084 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31085 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 6
31086 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31993 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32673 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 18
32675 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
32676 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32677 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید