دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) رعايت شئونات اسلامي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. 2) دانشجو موظف است كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد. 3) دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود. 4) دانشجويان براي پرداخت شهريه مي توانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (درصورت تأمين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 5) در صورت انصراف، دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. 6) نشاني: اصفهان، شهر بهارستان، بلوار بهشت، نبش خيابان فرشته، كدپستي:8143153784 6-36816761نمابر: 36816767-031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32300 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
30690 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
30691 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
30692 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
32301 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 18
32302 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32303 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32304 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 18

نظر خود را بنویسید