دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) رعايت شئون اخلاقي و اسلامي و مقررات و آيين نامه هاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسلامي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخش ها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است. 2) دانشگاه براي پذيرفته شدگان (اعم از برادارن و خواهران) با توجه به ظرفيت موجود، امكان واگذاري خوابگاه خودگردان (با دريافت هزينه تمام شده از دانشجو) را دارد. 3- نشاني: قم، ميدان مفيد. تلفن 8 خط 32925761-025

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32020 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 2
32021 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 2
32022 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فلسفه صرفا سوابق زن و مرد 2
32844 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 14
32845 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید