دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه فسا و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) در اين دانشگاه خوابگاه هاي دانشجويي به صورت خودگردان و به تعداد محدود ارائه مي شوند. 2) نشاني: فسا، بلوار معلم

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11726 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
15201 روزانه دانشگاه فسا فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15202 روزانه دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15203 روزانه دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15710 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11727 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 5
15204 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15205 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15206 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15711 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14

نظر خود را بنویسید