دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16424 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن 18
11737 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن 80
15217 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی آمار صرفا سوابق زن 5
15218 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن 5
15219 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن 5
15220 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم مهندسی صرفا سوابق زن 5
15221 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی اپتیک و لیزر صرفا سوابق زن 5
15222 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 8
15223 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 8
15921 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن 3
15922 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن 3
16425 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن 64

نظر خود را بنویسید