دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه گلستان - گرگان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشگاه دو دو شهر گرگان و علي آباد كتول، فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان مي باشد. 2) نشاني: گرگان، خيابان شهيد بهشتي. صندوق پستي: 155 كدپستي:49138157598تلفن و نمابر:2229068-0171

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11738 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
16426 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16427 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 28
16428 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 11
15224 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15225 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15226 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15733 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 32
15734 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 32
16432 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 11
11739 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 10
16429 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16430 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
16431 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
15227 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15228 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15229 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15735 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15736 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
16433 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 3

نظر خود را بنویسید