دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه نیشابور و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي باشد. 2) نشاني: نيشابور، انتهاي بلوار جانبازان، انتهاي بلوار اديب. تلفن: 43305000-051

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15260 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15261 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15262 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15263 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15264 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15265 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18658 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18679 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید