دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه مجتمع آموزش عالی بم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هي چگونه تعهدي براي تامبن آن ندارد. اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسب پيش بيني شده و تحويل داده خواهد شد. 2) نشاني: بم، بزرگراه خليج فارس. تلفن:44215868-034

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16587 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 18
16588 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی با آزمون زن و مرد 12
15327 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15328 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
15329 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15330 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی فنی جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 4
16590 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
16591 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 12
16589 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 6
15331 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15332 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15333 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15334 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 2
15335 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15336 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی فنی جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 2
16592 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
16593 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 6
16594 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18247 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم
18248 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 1 مجتمع آموزش عالی بممجتمع آموزش عالی بم

نظر خود را بنویسید