دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه مرکز آموزش عالی استهبان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11788 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
15362 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
16607 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32

نظر خود را بنویسید