دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه مرکز آموزش عالی اقلید و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16608 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
15363 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15364 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15365 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15905 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید