دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
16610 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16611 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و اخلاق صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16612 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و ادیان صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16613 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16614 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16615 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی و علوم قرآنی صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی
16616 مجازی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)- قم قم معارف اسلامی کلام صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل مرکز آموزش مجازی

نظر خود را بنویسید